Faceparty - Biggest Party On Earthâ„¢
MaleFemale 
Join FREE!Browse MembersMaleFemaleCool Tools™Faceparty App™
profilegalleryfriendsblog
Name: Clean Saigon
Details: 29 years old (Aquarius), Male, Single, Straight
Location: Vietnam
Profile Link:www.faceparty.com/cleansaigon
In my own words

Công Ty TNHH Dch V V Sinh Clean Saigon chuyên cung cp dch v v sinh công nghip, v sinh vn phòng, v sinh chung c, cn h, v sinh công trình sau xây dng, git gh sofa, giúp vic nhà, giúp vic theo gi...uy tín, tn tâm, cht lng. Clean Saigon có i ng nhân viên nhiu nm kinh nghim trong lnh vc v sinh. Giúp cho khách hàng có c cht lng dch v chuyên nghip, tt nht, cùng vi ó là nhng u ãi hp dn. #cleansaigon in thoi: 0939768128 a ch: 35 Phó c Chính, P. 1, Q. Bình Thnh, TP.HCM
Commentspost a comment
offline
 Send message
 Add friend
 Add to hotlist
 Rate member
 Report member
 one 2 one
Favorite Things

Website
Click here to view

Details

Last logged onCool Tools™ only

Advanced statsCool Tools™ only


© Faceparty 2022. All Rights Reserved. Last Updated 3 October 2022.