Faceparty - Biggest Party On Earth™
MaleFemale 
Join FREE!Browse MembersMaleFemaleCool Tools™Faceparty App™
nhadep968
Công Ty Vt Liu Nhà p 968
profilegalleryfriendsblog
Name: Công Ty Vt Liu Nhà p
Details: 41 years old (Aquarius), Female, Straight
Location: hanoi, Vietnam
Profile Link:www.faceparty.com/nhadep968
In my own words

Công Ty Vt Liu Nhà p 968 vi nhiu nm kinh nghim trong ngành cung cp vt liu nhà p và c ông o khách hàng trong, ngoài nc tin dùng. Nhadep968 t hào là n v sn xut, cung cp và thi công các sn phm vt liu nhà p nh: xp dán tng 3D, xp dán tng gi gch, xp dán tng vân g, xp dán tng gi da, xp dán tng gi vân á, sàn nha gi gi g, xp ghép sàn, thm tri sàn, tng cây gi, thm c nhân to, tm p tng PVC, tm p 3D, thm s kin, èn trang trí, c trang trí, thi công và thit k tiu cnh cho ban công uy tín và cht lng hàng u Vit Nam.
Công Ty Vt Liu Nhà p 968
a ch83 Nguyn Chính, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Ni
S in thoi0378 317968 hoc 0387162968
Mail:[email protected]
Website:https://nhade p968.com/
Blog  
Gii thiu s lc v nhadep968
Công Ty Vt Liu Nhà p 968 vi nhiu nm kinh nghim trong ngành cung cp vt liu nhà p và c ông o khách hàng trong, ngoài nc tin dùng. Nhadep968 t hào là n v sn xut, cung cp và thi công các sn phm vt liu nhà p nh: xp dán tng 3D, xp dán tng gi gch, xp dán tng vân g, xp dán tng gi da, xp dán tng gi vân á, sàn nha gi gi g, xp ghép sàn, thm tri sàn, tng cây gi, thm c nhân to, tm p tng PVC, tm p 3D, thm s kin, èn trang trí,
Commentspost a comment
offline
 Send message
 Add friend
 Add to hotlist
 Rate member
 Report member
 one 2 one
Favorite Things

Author / Book
nhadep968

Website
Click here to view

Possession/Thing
nhadep968

Details

Last logged onCool Tools™ only

Advanced statsCool Tools™ only


© Faceparty 2021. All Rights Reserved. Last Updated 5 August 2021.